Нарушение норм Приказа ГПУ "Об утверждении инструкции по делопроизводству в органах прокуратуры Украины"

13:12, 12.12.2014
  • 2668
  • 2
  • 0

Лист - запитання

"На виконання розпорядження Генерального прокурора України «Про організацію прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри» в органах прокуратури України», хочу зазначити той факт що у Чернівецькій обласній прокуратурі порушення права громадян за такими ознаками:

1. На першому поверсі обласної прокуратури є черговий який всім відвідувачам на саджає протиправні вимоги - всі заяви кидати в скриньку “пропозицій та скарг” 2. При всьому зазначу прийом громадян де проводиться також з порушенням щодо Закону “про звернення громадян “ Черговий ретельно оберігає доступ до приймальні з наголосом на стенді висить наказ Генеральної прокуратури №3 від 15січня 2013 року в якому зазначено витяг з Інструкції діловодства в органах прокуратури відповідно самої ж таки Інструкції діловодства в органах прокуратури відповідно до п.№3.10 :

3.10. У кожній прокуратурі повинна бути скринька «Для скарг і заяв», яка у прокуратурах вищого рівня розміщується в приймальні громадян, у прокуратурах районного рівня - у доступному для громадян місці.

Кореспонденція зі скриньки вилучається двічі на день (у першій та другій половині дня). На такій кореспонденції проставляється штамп з відміткою «Із скриньки» та зазначається дата вилучення, після чого вони передаються для реєстрації та розгляду.

Поруч висить лист ніким не підписаний зі словами “на підставі Інструкції діловодства в органах прокуратури відповідно до п.№3.10 всі звернення скарги тощо від громадян та юридичних осіб кидати в скриньку”.

Питання що Чернівці та Чернівецька обласна Прокуратура -інша держава та не знаходиться в Україні ????? Адже дію інструкції не змінено та діє вона з лютого 2013 року та в п.№3.11-3.12:

3.11. Звернення громадян або юридичних осіб, отримані працівниками прокуратури на особистому прийомі, підлягають реєстрації та розгляду в загальному порядку не пізніше наступного робочого дня з відміткою про час і місце отримання документів.

На вимогу громадянина, який подав звернення у встановленому вище порядку, на першому аркуші копії звернення проставляється штамп із зазначенням найменування прокуратури, дати надходження та вхідного номера звернення. Така копія повертається громадянинові.

3.12. Працівникам секретаріату забороняється отримувати скарги, звернення або заяви безпосередньо від громадян або юридичних осіб.

Так чому 4 липня 2014 року 14 годині коли я відвідала обласну прокуратуру мені повідомили що попереджали що прийом буде тільки до 13 години та що сьогодні п'ятниця(черговий аж сварився зі мною що я вимагаю законності що це порушення та робочий день не закінчився . З великими нервами черговий відкрив кабінет та повідомив працівника в приймальні щоб прийняли мене в якому приймає п.Александровський мені запропоновано заяву (повідомлення ) про кримінальний злочин кинути в скриньку- це порушення щодо порядку з питань організації та ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань

НАКАЗ № 69 від 17.08.2012 «Про Єдиний реєстр досудових розслідувань»

ПОЛОЖЕННЯ про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно:

Основні засади ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань Реєстраторами Реєстру (далі – Реєстратор) є: -прокурори; - слідчі – органів прокуратури, внутрішніх справ, безпеки, органів, що здійснюють контроль за додержанням податкового законодавства, та органів державного бюро розслідувань (з моменту створення).

2. Порядок внесення відомостей до Реєстру.

Отже, право громадян на звернення закріплене в: 1) ст.40 Конституції України . 2) Закон України "Про звернення громадян" . 3) Цивільний кодекс України. 4) Європейська конвенція по правах людини. Чому в нашому сьогоденні таки існує тоталітарність тих хто порушує закон та трактує його так як заманеться??? Відповідно до ч.1, 4 ст. 214 КПК України слідчий, прокурор невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, зобов’язаний внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. Слідчий, прокурор, інша службова особа, уповноважена на прийняття та реєстрацію заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення, зобов’язані прийняти та зареєструвати таку заяву чи повідомлення. Відмова у прийнятті та реєстрації заяви чи повідомлення про кримінальне правопорушення не допускається. Відповідно до ст. 60 КПК України заявником є фізична або юридична особа, яка звернулася із заявою або повідомленням про кримінальне правопорушення до органу державної влади, уповноваженого розпочати досудове розслідування, і не є потерпілим. Заявник має право: 1) отримати від органу, до якого він подав заяву, документ, що підтверджує її прийняття і реєстрацію; 2) подавати на підтвердження своєї заяви речі і документи; 3) отримати інформацію про закінчення досудового розслідування.

Згідно з п.1.2.,1.3., 1.4. Розділу ІІ Положення "Про порядок ведення Єдиного реєстру досудових розслідувань" затвердженого наказом Генерального прокурора України №69 від 17.08.2012р. відомості про кримінальне правопорушення, викладені у заяві, повідомленні чи виявлені з іншого джерела повинні відповідати вимогам пункту 4 частини 5 статті 214 Кримінального процесуального кодексу України, зокрема мати короткий виклад обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення. Особа, яка подає заяву чи повідомляє про кримінальне правопорушення під розпис попереджається про кримінальну відповідальність за завідомо неправдиве повідомлення, крім випадків надходження заяви, повідомлення поштою або іншими засобами зв’язку. Заява чи повідомлення про кримінальне правопорушення вважаються поданими з моменту попередження особи про кримінальну відповідальність (за виключенням випадків, коли таке попередження не можливо зробити з об’єктивних причин, зокрема надходження заяви, повідомлення поштою, іншим засобом зв’язку.

Вищевказана заява відповідає усім зазначеним вимогам, подавалась особисто і повинна бути внесена до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Зазначу що правонаступність вимог що існують в Чернівецькій Обласній прокуратурі в майбутньому - наслідок проблем -чинником якого буде те що в подальшому не можливо встановити хто писав скаргу та факт порушення кримінального в наступному втрачає час -хоча згідно КПК України це вже порушення законності . Таким чином можливо стверджувати , що моя заява прихована від реєстрації, вважаю це порушення всіх норм правозахисту тобто я не не отримала відповідного реєстраційного номера та не мені вручено талона-повідомлення. Цим самим це є вже порушення чинного законодавств України з багатьох критеріїв. На підставі вищенаведеного та відповідно до :РОЗПОРЯДЖЕННЯ №176 від 22.05.2014 «Про організацію прийняття інформації на «телефон довіри» та «електронну пошту довіри»в органах прокуратури України» Прошу провести перевірки щодо встановлених порушень та вжити заходів для виправлення їх: 1.повернути законність дії Інструкції діловодства в органах прокуратури в відповідно чинного законодавства України. 2. встановити законність щодо реєстрації звернень громадян та юридичних осіб. 3. встановити законність щодо реєстрації заяв(повідомлень ) про кримінальне правопорушення . 4.притягнути до відповідальності осіб які перешкоджали мені в реєстрації заяви ( повідомлення ) про кримінальний злочин. Це зміст листа за моїм підписом в Прокуратуру Чернівецької області вих№65 від 7 липня 2014 року.

який мені прийшлось зобов'язувати працівника прокуратури більше півгодини запевняти що вони зобов'язанні зареєструвати мого листа та відмітити на другому примірнику з зазначенням реєстрації -дати та вхідний номер.

Пройшов час відповіді нема.

захожу 18 числа дізнатися коли утримаю відповіді стосовно скарг -ЗРАДІЛА !!!

В НАСЛІДОК -на стенді вже той самий наказ але з п.3.12- в якому зазначається про заборону брати кореспонденцію секретаріату прокуратури. а на другому листочку- в зв'язку з цим всі звернення надсилати почтою або кидати в скриньку...

Питанячко:хто має з працівників прокуратури пакет акцій та власність в почті України? як бути дій людині в якої не має зайвих коштів для відправлення рекомендованого листа -до 13 грв.( мені навіть хотіли позичити для цих потреб в прокуратурі-щоб зайвий раз показати що вони короновані ) До яких пір структура нагляду за законністю буде сама порушувати закон?

Відповідаємо:

1. У Вашому випадку дійсно були порушені норми Наказу Генпрокуратури «Про затвердження Інструкції з діловодства в органах прокуратури України», ЗУ «Про звернення громадян»
2. Згідно до ситуації хочемо сказати наступне:

а) Якщо відповіді на скаргу Ви не отримали у зазначений в ЗУ «Про звернення громадян» строк (ст. 20 ЗУ – «Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів»), то питання (скарга) про не додержання законів прокуратурою області треба адресувати Генеральній прокуратурі України.

б) Подання скарги до Генеральної прокуратури не лишає Вас можливості звернутися з цією скаргою до суду. (Стаття 55 Конституції України гарантує кожному право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб).

3. Для отримання реакції на свої заяви можна спробувати домогтися через «телефон довіри». З метою своєчасного отримання та оперативного реагування на факти корупції та інших ганебних вчинків в органах прокуратури України у Генеральній прокуратурі України, в прокуратурах областей та міста Києва функціонують "телефони довіри", які можна переглянути за посиланнямhttp://www.gp.gov.ua/ua/ntldov.html. Подзвонити і оформити заяви, про те що ваші скарги не розглядаються, необхідної реакцій немає, поведінка посадових осіб неприйнятно.

Бажаємо успіхів у вирішенні справи!

comments powered by Disqus
TOP